Investice do pohledávek


Jsem spíše menší a konzervativnější investor a hodlám investovat od 100.000,- Kč do 3.000.000,- Kč.

Představte si portfolio pohledávek, které se sestává z nebankovních úvěrů. Tyto úvěry jsou složené z malých spotřebitelských úvěrů bez zajištění, podnikatelských úvěrů se zajištěním a úvěrů se zajištěním nemovitostí.

Představte si, že toto portfolio má hodnotu několika desítek milionů korun a generuje na splátkách smluvních úroků a jistin stovky tisíc korun měsíčně.

A teď si představte, že si můžete koupit část tohoto portfolia a splátky budou vypláceny každý měsíc přímo Vám na účet.

Ano, vypadá to velmi jednoduše a také je. Princip je velmi jednoduchý a v jednoduchosti je krása. Na základě výše investované částky se stanete majitelem poměrné části všech nebankovních úvěrů v tomto portfoliu. Na základě toho Vám náleží poměrná část výnosů z úvěrů.

Třešinkou na dortu jsou potom případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, na kterých Vám samozřejmě také vzniká nárok. Dle předem dohodnutých podmínek budete mít možnost participace na vymožených pokutách, atd. Výhody:

+ Stěžejní jsou tři pilíře portfolia pohledávek:
1. Jedná se o tzv. „živé“, tedy splácené úvěry, nikoliv po splatnosti.
2. Portfolio bylo vytvořeno na základě velmi detailního výběru klientů. Konverze mezi žadateli o úvěr a následným úvěrováním je velmi nízká, tedy není půjčeno vždy a všem. Na základě toho můžeme garantovat vysokou splátkovost těchto úvěrů, klienti jsou bonitní.
3. Portfolio vlastní původní poskytovatel úvěrů, tedy nejedná se o překupované portfolio pohledávek, kde byste byli až několikátí v řadě. Dostáváte tedy původně generovaný zisk.

+ Po celou dobu nikde nevystupujete svým jménem, ale jednáme za Vás v rámci správy portfolia. Samozřejmě máte nárok na detailní informace o zakoupeném portfoliu při zachování diskrétnosti a ochraně osobních údajů.

+ Každý měsíc máte nárok na reporting, abyste měli přehled o vývoji pohledávek.

+ Po celou dobu Vám garantujeme právní a informační podporu.

+ Váš zisk je vyplácen pravidelně každý měsíc na Vámi určený bankovní účet. Prostředky je možné alokovat na Vámi určený zvláštní účet a následně reinvestovat.

+ Zhodnocení investice můžeme garantovat od 5% p.a.. Z dlouhodobého hlediska můžeme ale s klidem hovořit o 7% p.a. a více.

Nevýhody:

- Jako u každé investice i zde jsou určitá rizika. Ne vždy můžeme předpokládat průběh splácení závazků, a tedy může se stát, že v určitém období nejsou řádně zaplaceny závazky úvěrovaných. Z dlouhodobé statistiky nám vychází, že toto se děje u cca. 20% spotřebitelských úvěrů bez zajištění, u podnikatelských je to méně, cca. 5% úvěrů.

- Nejzávažnější potíže nastávají v případě, že úvěrovaný klient vyhlásí insolvenci či je na něj uvalena exekuce. S touto variantou samozřejmě také počítáme a jsme na ni připraveni již v zárodku, tedy při poskytování úvěru. I přesto, že tato situace nastane, jsme schopni vymoci zdatnou část poskytnutých prostředků jak právní cestou nebo refinancováním, tak i pomocí výkupu nemovitostí či dražbou.

Chci začít investovat!

Jsem spíše větší a dynamičtější investor a hodlám investovat od 5.000.000,- Kč a výš.

V případě, že disponujete velkým volným kapitálem a rádi byste ho investovali, jsme schopni pro Vás nachystat kompletně nové portfolio pohledávek, na kterém nikdo jiný nebude participovat, a my Vám ho postoupíme. O budoucnosti tohoto portfolia si rozhodnete sami, samozřejmě při zachování původně domluvených smluvních podmínek každého jednotlivého úvěru v portfoliu. Portfolio Vám postoupíme s individuálně smluveným skontem z jistiny a smluveného úroku.

Výhody:

+ Kontrola nad celým portfoliem vč. rozhodování o případném následném vymáhání smluvních pokut a úrok z prodlení.

+ Veškerý zisk včetně 100% účast na nad rámec získaných prostředků z jistiny a úroku.

+ Výnosy z pokut ze zástavní smlouvy či z prodeje zástavy.

+ Vysoké zhodnocení Vaší investice.

Nevýhody:

- V případě, že nevyužijte našich prověřených služeb, musíte si na vlastní náklady zajistit vymáhací agenturu, popř. advokátní služby (můžeme také zařídit).

- Časová náročnost se zajištěním správy portfolia.

Chci začít investovat!